همدان، رويشگاه ۴۰۰گونه گياه دارويى و خوراكى

 

 

 

 

 

 

 

 حدود ۷ هزار هكتار از اراضى استان همدان رويشگاه ۴۰۰گونه از گياهان دارويى است.
«حسين رجبيان» رئيس سازمان جهاد كشاورزى همدان دراين خصوص گفت: حدود ۴۰۰گونه گياهى باخواص درمانى به صورت خودرو درمراتع طبيعى همدان به دست مى آيد كه حفظ و توليد آنها به ۷۱ خانوار بهره بردار روستايى واگذار شده است اما مشكل عمده در اين ارتباط نبود واحدهاى تبديلى و موانع صادرات اين نوع محصولات است.
«قاسم اسديان» رئيس مركز تحقيقات منابع طبيعى و كشاورزى همدان در اين باره اظهار داشت: با وجود استحصال حدود ۴۰۰گونه گياهان دارويى در اين شهر در حال حاضر تنها حدود ۶۰ قلم دارو با منشأ گياهى در ايران توليد و توسط فروشگاههاى معتبر و داروخانه ها عرضه مى شود.وى با بيان اينكه ۳۱۵ گونه گياه خوراكى و دارويى همدان خودرو است و ۷۹ گونه غيربومى نيز در مزارع كشت مى شود، افزود: با اين وجود فقط ۱۵۹ گونه گياهى با خواص درمانى مطمئن توسط اطبا و گياه شناسان براى بيماران تجويز مى شود.
همچنين به گفته «كيوان رزاقى » مسؤول باغ گياهان دارويى همدان، سازمان جهادكشاورزى اين استان براى حفظ و احياى گياهان دارويى كمياب اقدام به ساخت يك باغ ۳۰هكتارى در اين شهر كرده است كه در آن بيش از ۱۸۰گونه گياهان كمياب كشت و تكثير مى شود.

/ 0 نظر / 15 بازدید