حلقه گذاري پرندگان در استان فارس

005856.jpg

 با حضور كارشناسان اعزامي اداره كل محيط زيست استان فارس، كار حلقه گذاري پرندگان حفاظت شده در استان انجام شد.دكتر محمد علي رجب زاده، مديركل محيط زيست استان فارس، گفت: طرح حلقه گذاري پرندگان مهاجر حفاظت شده در سال گذشته نيز در درياچه پريشان و بختگان انجام گرفته و امسال نيز ادامه خواهد داشت. وي افزود: با طرح حلقه گذاري، مسير مهاجرت پرندگان و عوامل موثر با مرگ و مير آنها در حين مهاجرت و گونه هاي مختلف پرندگان در مسير مهاجرت مشخص خواهد شد.
رجب زاده گفت: استان فارس با داشتن آب و هوايي مناسب يكي از مناطق ارزشمند مهاجرپذير پرندگان به ويژه در تالاب هاي ارژن و پريشان، بختگان، كافتر و مهارلو است، لذا هر ساله تعداد بسياري از پرندگان مهاجر، اين مناطق را براي زمستان گذراني انتخاب كرده، ضمن اينكه تعداد زيادي فلامينگو و پليكان نيز همه ساله به اين تالا ب ها مهاجرت كرده و طرح حلقه گذاري بر روي اين پرندگان صورت  مي گيرد.

/ 0 نظر / 22 بازدید