کوتاه از جزاير درياچه اروميه

azarbaijan.jpg

 جزیره‌ کبودان‌: یکی‌ از بزرگترین‌ جزایر دریاچه‌ ارومیه‌، جزیره  ‌ کبودان‌ است‌ که‌ یک‌ چشمه‌ و یک‌ قنات‌ کوچک ‌دارد. قسمت‌ اعظم‌ پوشش‌ گیاهی‌ آن را علف‌های‌ کوتاه‌، درختان‌ پسته‌ وحشی‌، سرو کوهی‌، بادام‌ وحشی‌،شیرخشت‌ و گوجه‌ فرنگی‌ تشکیل‌ می‌دهد. این‌ جزیره‌ در شرق‌ ارومیه‌ با وسعت‌ 3175 هکتار و در ارتفاع‌ 1521متری‌ قرار دارد. نوع‌ ساحل‌ آن‌ سنگی‌ و ماسه‌ای‌ است‌ و برای‌ شنا و ورزش‌های‌ آبی‌ امکانات‌ مناسبی‌ دارد. درجزیره‌ کبودان‌ هزاران‌ حیوان‌ از انواع‌ مختلف‌ زیست‌ می‌کنند که‌ عمده‌ترین‌ آنها قوچ‌ و میش‌ می‌باشد.

جزیره‌ اشک:‌ این‌ جزیره‌ با 2115 هکتار وسعت‌ در قسمت‌ جنوبی‌ کبودان‌ و در 40 کیلومتری‌ بندر گلمانخانه‌ قراردارد. این‌ جزیره‌ یک‌ چشمه‌ آب‌ شیرین‌ دارد و یکی‌ از زیستگاههای‌ پرندگان‌ بومی‌ و مهاجر از جمله‌ فلامینگو وتنجه‌ به‌ حساب‌ می‌آید. جزیره‌ اشک‌ از نظر پوشش‌ گیاهی‌ شبیه‌ جزیره‌ کبودان‌ است‌ و گوزن‌ زرد ایرانی‌ که‌ یکی‌ از نادرترین‌ گوزن‌های‌ جهان‌ است‌ در آن‌ زندگی‌ می‌کند.

جزایر اسپیر: این‌ جزیره‌ با 1151 هکتار وسعت‌ در غرب‌ کبودان‌ و در 27 کیلومتری‌ بندر گلمخانه‌ واقع‌ شده‌است‌. این‌ جزیره‌ همه‌ ساله‌ پذیرای‌ پرندگانی‌ همچون‌ فلامینگو، پلیکان‌ها، کاکایی‌ها و غازهاست‌. امکانات‌ وتاسیسات‌ جزیره‌ محدود به‌ یک‌ اسکله‌ می‌باشد. جزایر کبودان‌، اشک‌، اسپیر، آرزو و جزایر نه‌گانه‌ از امکانات‌مناسب‌ برای‌ شنا و ورزش‌های‌ آبی‌ برخوردار است‌.

جزیره آرزو: این جزیره نیمه جنگلی که در غرب کبودان قرار گرفته و ۴۲۵ هکتار مساحت دارد پذیرای پرندگانی چون فلامینگو  پلیکان کاکائی ها و غاز است.

/ 0 نظر / 21 بازدید