داماش

جغرافیای سیاسی

از روستاهای بخش عمارلو (گیلان)، شهرستان رودبار، استان گیلان، ایران است.

جغرافیای طبیعی

منطقه‌ای کوهستانی است و در ارتفاع ۲۲۰۰ متری از سطح آبهای آزاد واقع است.

جغرافیای انسانی

دارای سکونت دائمی است؛ اما به دلیل این که ییلاق اهالی جیرنده شمرده می‌شود در تابستانها بر جمعیت آن افزوده می‌گردد. ساکنان آن تات و کرد کرمانجی عمارلو می باشند.

جغرافیای گیاهی

رویشگاه گیاه یگانه‌ای با نام محلی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii)، است که تنها در این روستا یافت می‌شود

دیگر مناطق ییلاقی عمارلو

بوته گل سوسن چلچراغ، بومی داماش

/ 0 نظر / 17 بازدید