سبزراه ونکوور

بمنظور طراحی و بکارگيری طرح سبز راه خيابان "کارال" که همسايگی های "چاينا تاون"، "داون تاون"، "ايست سايد" و "گس تاون" را به هم مرتبط می سازد؛ شهرداری ونکوور کانادا در تکاپوی اجرای آن برآمده است.

 

پيش زمينه

نقشه راههای19.jpg سبز ونکوور که توسط شورای شهر در سال 1995 تصويب شد؛ بر اساس نظريه ايجاد يک راه ارتباطی سبز بين "نورث فالس کريک" و بندر بنا شده است. متعاقبا، خيابان "کارال" بعنوان يک سبز راه در نقشه حمل و نقل "داون تاون" شناخته شد. اين طرح در طول خيابان "کارال" و از "فالس کريک" تا پارک "پورتسايد" اجرا می شود و احتمالا خطوط ويژه دوچرخه سواری را نيز در هر دو طرف در بر خواهد گرفت. سبز راه مذکور تعدادی از مکانهای تاريخی، فرهنگی و تفريحی را به هم مرتبط خواهد نمود؛ از جمله: پارک "ليوينگ استون"، باغهای "دکتر سان يات سن"، پارک "پيجين"، ميدان "ماپل تری" و پارک "پورتسايد".

 20.jpg

روش کلی طراحی

بکارگيری اين طرح و برنامه ريزی راهبردهای آن از طريق همکاری خلاقانه بين گروههای موجود در جامعه، صاحبان سرمايه، شهروندان، تجار و کارکنان شهری صورت گرفته است. در سال 2003، با ارائه خدمات مشاوره ای که گروه ناظرين "سبز راه کارال"، طراحان و انجمن "خانه های باز" را گرد هم آورده بود؛ طرح کلی اين پروژه مشخص شد.

 

عوامل طراحی

اين طرح نيازمند ايجاد خصوصياتی در خيابان مورد نظر بود که از اينقرارند:

1.    عوامل اساسی خيابان؛ همچون پياده روها، جداول و کاشت گياهان

2.    دسترسی پيشرفته برای افراد معلول و ايجاد ايمنی بيشتر؛ مانند شيب راهه، خطوط عابر پياده، علائم رانندگی، نور پردازی و اقدامات آرامش بخش در حين رانندگی

3.    تغييرات عملی در جريان آمد و شد

4.    اجزاء منحصر بفردی که امکان بردن لذت بصری و تمدد اعصاب را از مناظر اطراف خيابان پديد می آورند.

5.    برنامه هنری عمومی

6.    برنامه جلوگيری از جرم از طريق طراحی محيطی (CPTED)

7.    يکپارچگی با پارکهای موجود و به روز سازی در صورت لزوم

8.    ارتباط پيشرفته با مناطق "فالس کريک" و بندر "پورت لندز"

9.    اسکان دوچرخه سواران

10.  ايجاد امکان ترابری به زمينهای پيرامون

 

اهداف

ايده طراحی اين راه را می توان در طراحی ايجاد شش سبز راه ديگر شهر نيز بکار گرفت؛ اما اين طرح، اختصاصا با شرايط خيابان "کارال" سازگار است. اهداف زير که بصورت خلاصه بيان شده است؛ بمنظور نقطه شروعی برای بهسازی آتی شهر در نظر گرفته شده است:

 

هدف اول: تقويت جامعه بوسيله مشارکت فعال همسايگی ها در پيشبرد اهداف و نگهداری

الف. تشکيل يک گروه نظارتی همسايگی برای همکاری با شهر در جهت توسعه سبز راه

ب. برگزاری برنامه "خانه های باز" برای گردآوری کمکهای جامعه

ج. بررسی پذيرش عمومی طرح از سوی همسايگی ها

د. ارتباط با گروههای ديگر شريک در اجرای طرح؛ همانند گروه "مبارزات تاريخی داون تاون"، "جاده ابريشم" و CPR

ه. هماهنگ نمودن پيشبرد طرح "سبز راه خيابان کارال" با سازمانهای نوسازی دولتی و مردمی در "ايست سايد" بمنظور ارتقاء شرايط ايمنی، اقتصادی و اجتماعی

و. جستجوی موقعيتهای مناسب برای جلب مشارکت بخش های عمومی و خصوصی در جهت تقسيم هزينه ها و مسوليتهای ساخت و ساز، نگهداری و توسعه "سبز راه کارال"

 

هدف دوم: افزايش ايمنی و راحتی در پياده روها

الف. ايجاد مکانهايی برای استفاده مثبت و فعال در خيابان، فراهم آوردن "چشمهای خيابان"، همانند کافه ها

ب. زيبا سازی پياده روها برای جذاب تر نمودن آنها

ج. دادن اولويت بيشتر به عابرين پياده در گذر از تقاطع ها

د. فراهم سازی امکانات حفاظتی در برابر تغييرات آب و هوايی

ه. کاشت درخت در خيابانها و ايجاد فضای سبز

و. بالا بردن سطح کيفی چراغها در پياده روها

 

هدف سوم: شناسايی و گسترش مناطق خاص در طول مسير

الف. فراهم سازی مکانهايی برای توقف، استراحت و تماشای مناظر برای رهگذران

ب. ايجاد امکاناتی همچون آب خوری، سرويس بهداشتی، سرپناه، محل نشستن و بازی

ج. تقويت ارتباط بين اعضای جامعه از طريق طراحی و برنامه ريزی "سبزراه"

د. تاکيد بر روی خصوصيات موجود جوامع مختلف در رابطه با خيابانها و بکارگيری آنها. منظور ويژگيهای منحصر بفردی است که در مناطقی خاص وجود دارد؛ مثل: سنگفرشهای "گس تاون" و يا چراغهای منحصر بفرد "چاينا تاون"

 

هدف چهارم: ايجاد سرگرمی در حين آمد و شد از ناحيه "سی وال"

الف. ايجاد فضاها و تقاطعهای پيشرفته، همانند علائم عابرين پياده و خطوط باريک، برای برآوردن نياز دوندگان، اسکيت بازان و دوچرخه سواران

ب. ايجاد تسهيلاتی همچون محل پارک دوچرخه، آبخوری و درخت جهت استراحت در زير سايه آن

ج. طراحی، بکارگيری و نگهداری سطوح مخصوص در خيابان برای اينگونه استفاده کنندگان جهت جلوگيری از ليز خوردگی و خطرات متعاقب آن

 

هدف پنجم: کاهش آثار حمل و نقل موتوری بر روی عابرين پياده

الف. نصب عوامل آرامش بخش آمد و شد (مثل جاده های باريک، برآمدگی در گوشه ها و خطوط عبور و مرور برجسته)؛ فراهم سازی دسترسی افراد به محل کار از طريق وسائط نقليه و اتوبوسهای گردشگری و ساير خدمات مورد نياز

ب.  تغيير جاده بين "کوردووا" و "پندر" از يک طرفه به دوطرفه، همانگونه که در طرح حمل و نقل "داون تاون" منظور گرديده بود.

 

هدف ششم: مسير يابی و ارتباط  با مقاصد مهم

الف. جداسازی خيابان "کارال" از ديگر خيابانهای "داون تاون" با شناسايی آن بعنوان يک سبزراه منحصر بفرد

ب. قابل شناسايی کردن کل مسير بوسيله ايجاد اجزاء هماهنگ همچون درختان خيابانی پيوسته و علائم بخصوص  

ج. فراهم سازی نقشه و مسيرياب در طول راه برای گردشگران، شهروندان و ديگر افراد

د. ايجاد چشم انداز به کوهستان، درياچه، کشتزار وغيره تا حد ممکن

 

هدف هفتم: تسهيلات دوچرخه سواری

الف. ايجاد خطوط ويژه دوچرخه، همانگونه که در طرح حمل و نقل "داون تاون" پيشنهاد شده است

ب. ايجاد تسهيلات دوچرخه سواری از جمله پارکينگ ويژه و غيره.

/ 0 نظر / 67 بازدید